You are here

Veleučilište u Rijeci potpisalo sporazum o suradnji s Dječjim domom u Lovranu i Centrom “Izvor” u Selcu