You are here

Uspješan EU projekt: Veleri-OI IoT School ili škola interneta stvari