You are here

3. godina

3. godina studija – V. semestar - stručni studij cestovnog prometa

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
30 Infrastruktura cestovnog prometa 2 1 - - 3 1
31 Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa 2 - 2 - 5 1
32 Tehnologija i organizacija cestovnog prometa 2 2 - - 4 1
33 Sigurnost cestovnog prometa s ekspertizama prometnih nesreća 2 - 1 - 4 1
34 Prometna tehnika 2 - 1 - 4 1
35 Informacijski sustavi u cestovnom prometu 1 - 2 - 3 1
36 Ekonomika cestovnog prometa 2 1 - - 4 1
  Izborni predmet A 2 1 - - 3 1
53 Marketing u prometu            
54 Transportno osiguranje            
55 Zaštita u prometu            
56 Promet i zdravlje            
57 Ljudski potencijali u prometu            
61 Osnove metodologije stručnog i znanstvenog rada            
 2 Fizika            
62 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 15 5 5 - 30 8

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegija od ponuđenih 53, 54, 55, 56, 57, 61, 2 i 62.

3. godina studija – V. semestar - Stručni studij željezničkog prometa

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
39 Infrastruktura željezničkog prometa 1 1 - - 3 1
40 Željeznička vozila i vuča vlakova 2 - 1 - 4 1
41 Tehnologija i organizacija željezničkog prometa 3 2 - - 6 1
42 Signalizacija i automatizacija u željezničkom prometu 2 - 1 - 4 1
43 Sigurnost željezničkog prometa 2 - 1 - 4 1
44 Informacijski sustavi u željezničkom prometu 1 - 2 - 3 1
45 Ekonomika željezničkog prometa 2 1 - - 3 1
  Izborni predmet A 2 1 - - 3 1
53 Marketing u prometu            
54 Transportno osiguranje            
55 Zaštita u prometu            
56 Promet i zdravlje            
57 Ljudski potencijali u prometu            
61 Osnove metodologije stručnog i znanstvenog rada            
 2 Fizika            
62 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 15 5 5 - 30 8

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegija od ponuđenih 53, 54, 55, 56, 57, 61, 2 i 62.

 

3. godina studija – V. semestar - stručni studij poštanskog prometa

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
46 Infrastruktura PT prometa 2 1 - - 3 1
47 Poštanska tehnologija i organizacija 3 1 - - 4 1
48 Poštansko-novčarski promet 2 - 1 - 4 1
49 Informacijski sustavi u poštanskom prometu 1 - 2 - 3 1
50 Planiranje poštanske mreže 2 1   - 5 1
51 Ekonomika poštanskog prometa 2 1 - - 4 1
52 Tehnička sredstva PT prometa 1 - 2 - 4 1
  Izborni predmet A 2 1 - - 3 1
53 Marketing u prometu            
54 Transportno osiguranje            
55 Zaštita u prometu            
56 Promet i zdravlje            
57 Ljudski potencijali u prometu            
61 Osnove metodologije stručnog i znanstvenog rada            
 2 Fizika            
62 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 15 5 5 - 30 8

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegija od ponuđenih 53, 54, 55, 56, 57, 61, 2 i 62.

 

3. godina studija – VI. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
37 Semestralna stručna praksa - - - (x) 13 -
38 Završni rad - - (x) - 17 1
  Ukupno u semestru - - (x) (x) 30 1

 

Završetkom stručnog studija prometa studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka prometa

Kratica:        bacc. ing. traff.