You are here

Specijalistički diplomski stručni studij Promet

1. godina studija – I. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Robni tokovi i terminali 2 1 - - 4 1
2 Informacijski i komunikacijski sustavi u prometu 2 2 - - 6 1
3 Menadžment u prometu 2 1 - - 5 1
4 Analiza i planiranje u prometnim poduzećima 2 2 - - 6 1
5 Prometna logistika 2 1 - - 4 1
6 Marketing u prometu 2 1 - - 4 1
  Ukupno u semestru 12 8 - - 29 6

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum

1. godina studija – II. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
7 Planiranje i programiranje u prometu 2 2 - - 6 1
8 Kvantitativne metode u prometu 2 2 - - 6 1
9 Multimodalni transport 2 2 - - 6 1
10 Promet i održivi razvoj 2 1 - - 4 1
11 Ekonomika prometa 2 2 - - 5 1
12 Osiguranje i reosiguranje u prometu 2 1 - - 4 1
  Ukupno u semestru 12 10 - - 31 6

 

2. godina studija – III. semestar,
Usmjerenja: cestovni promet, željeznički promet, poštanski promet

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
* Izborni predmet A 2 2 - - 5 1
* Izborni predmet B 2 2 - - 6 1
* Izborni predmet C 2 2 - - 7 1
* Izborni predmet D 2 2 - - 7 1
* Izborni predmet E 2 2 - - 5 1
  Ukupno u semestru 10 10 - - 30 5

 

* Ovisno o preddiplomskom smjeru student upisuje odgovarajuću grupu predmeta (usmjerenje)
Obvezna grupa predmeta A, B, C, D, E odgovarajućeg usmjerenja specijalističkog diplomskog stručnog studija prometa:

Usmjerenje cestovnog prometa

Broj progr. Kolegiji
13 Planiranje infrastrukture u cestovnom prometu
14 Tehnička sredstva u cestovnom prometu
15 Tehnološki procesi u cestovnom prometu
16 Sustav sigurnosti cestovnog prometa
17 Sustav upravljanja kvalitetom u cestovnom prometu

Usmjerenje željezničkog prometa

Broj progr. Kolegiji
18 Planiranje infrastrukture u željezničkom prometu
19 Tehnička sredstva u željezničkom prometu
20 Tehnološki procesi u željezničkom prometu
21 Sustav sigurnosti željezničkog prometa
22 Sustav upravljanja kvalitetom u željezničkom prometu

Usmjerenje poštanskog prometa

Broj progr. Kolegiji
23 Planiranje infrastrukture u poštanskom prometu
24 Procesi i usluge u poštanskom prometu
25 Upravljanje u poštanskom sustavu
26 Sustav sigurnosti u poštanskom prometu
27 Sustav upravljanja kvalitetom u poštanskom sustavu

 

2. godina studija – IV. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
28 Specijalistička praksa - - - (x) 15 -
29 Specijalistički završni rad - - (x) - 15 1
  Ukupno u semestru - - (x) (x) 30 1

 

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Promet studenti stječu naziv:

Stručni specijalist inženjer prometa

odnosno

Stručna specijalistica inženjerka prometa

Kratica:        struč. spec. ing. traff.