You are here

1. godina

1. godina studija – I. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Robni tokovi i terminali 2 1 - - 4 1
2 Informacijski i komunikacijski sustavi u prometu 2 2 - - 6 1
3 Menadžment u prometu 2 1 - - 5 1
4 Analiza i planiranje u prometnim poduzećima 2 2 - - 6 1
5 Prometna logistika 2 1 - - 4 1
6 Marketing u prometu 2 1 - - 4 1
  Ukupno u semestru 12 8 - - 29 6

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum

1. godina studija – II. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
7 Planiranje i programiranje u prometu 2 2 - - 6 1
8 Kvantitativne metode u prometu 2 2 - - 6 1
9 Multimodalni transport 2 2 - - 6 1
10 Promet i održivi razvoj 2 1 - - 4 1
11 Ekonomika prometa 2 2 - - 5 1
12 Osiguranje i reosiguranje u prometu 2 1 - - 4 1
  Ukupno u semestru 12 10 - - 31 6