You are here

Kemija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Usvojiti temeljne kemijske pojmove te rješavati računske zadatke.
  • Razlikovati vrste otopina te provoditi mjerenja u kemijskom laboratoriju.
  • Koristiti metode za analizu sastava otopina.
  • Opisati osobine kemijskih reakcija i njihovo značenje u preradi poljoprivrednih proizvoda.
  • Opisati svojstva i navesti upotrebu elemenata i njihovih anorganskih spojeva na temelju njihovih kemijskih osobina.
  • Razlikovati organske spojeve obzirom na njihovu građu i osobine.
  • Valorizirati svojstva i upotrebu odabranih organskih spojeva.