You are here

Informatika

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati komponente računalnog sustava i njihovu funkciju.
  • Koristiti računalne mreže i internet servise za pretraživanje informacija, komunikaciju i dijeljenje sadržaja.
  • Primijeniti program za obradu teksta na uređivanje dokumenta.
  • Izvršiti obradu numeričkih podataka i prikazati ih grafički.