You are here

Ekologija

Ishodi učenja: 
  • Komentirati osnovne ekološke pojmove, funkcioniranje i stanje ekosustava.
  • Procijeniti posljedice antropoloških aktivnosti na ekosferu i njene dijelove.
  • Analizirati poljoprivredne proizvodne sustave na osnovu ekoloških koncepata i principa.
  • Predložiti ekološki prihvatljive metode uzgoja za poljoprivredne proizvodne sustave vinove loze.
  • Primijeniti ekološki prihvatljive mjere zaštite za poljoprivredne proizvodne sustave mediteranskih kultura.