You are here

Talijanski jezik II

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Koristiti stručnu terminologiju iz poljoprivrede na talijanskom jeziku.
  • Argumentirati o stručnim temama iz poljoprivrede na talijanskom jeziku.
  • Usporediti stručnu terminologiju iz poljoprivrede na talijanskom i hrvatskom jeziku.
  • Izdvojiti ključne informacije iz članka i napisati sažetak na talijanskom jeziku.
  • Prezentirati stručnu temu na talijanskom jeziku korištenjem PowerPoint prezentacije. 
  • Upotrijebiti buduća vremena u stručnome kontekstu.
  • Upotrijebiti aktivne i pasivne strukture u stručnome kontekstu.