You are here

Mehanizacija u vinogradarstvu i vinarstvu

Ishodi učenja: 
  • Odabrati strojeve i uređaje za pripremu zemljišta i sadnju vinograda.
  • Opisati osnove dijelove traktora i preporučiti modele traktora u vinogradarskoj proizvodnji.
  • Opisati strojeve za obradu tla, osnovnu i dopunsku gnojidbu te zaštitu vinograda.
  • Opisati strojeve i opremu za berbu i transport grožđa do podruma.
  • Izabrati strojeve i opremu za preradu grožđa, proizvodnju, doradu i finalizaciju vina.