You are here

Fiziologija bilja

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Komentirati funkcije biljke na razini stanice, organa i biljke kao cjeline.
  • Procijeniti značaj fiziološko – biokemijskih procesa koji se odvijaju u biljkama.
  • Povezati procese rasta i razvoja sa stvaranjem prinosa kod biljaka.
  • Analizirati otpornost biljaka na stresno djelovanje vanjskih činitelja.