You are here

Primjena računala u poljoprivredi

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati komponente računalnog sustava i njihovu funkciju
  • Koristiti računalne mreže i internet servise za pretraživanje informacija, komunikaciju i dijeljenje sadržaja
  • Primijeniti program za obradu teksta na uređivanje dokumenta
  • Izvršiti obradu numeričkih podataka i prikazati ih grafički
  • Oblikovati digitalnu multimedijsku prezentaciju