You are here

Temelji bilinogojstva i oplemenjivanja bilja

Ishodi učenja: 
  • Determinirati značaj uzgoja bilja.
  • Determinirati i klasificirati komponente plodnosti tla.
  • Determinirati i preporučiti biljno uzgojne zahvate.
  • Preporučiti i izraditi modele uzgoja mediteranskih kultura.
  • Odabrati odgovarajuće metode i postupke u procesu selekcije i oplemenjivanja bilja.