You are here

Biokemija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati principe izgradnje i uloge makromolekula u biokemijskim procesima.
  • Razlikovati i objasniti korisne i štetne biokemijske procese koji se zbivaju u preradi mediteranskih
  • kultura.
  • Objasniti osnovne metaboličke putove i funkcioniranje organizma na molekularnoj razini.
  • Koristiti se laboratorijskim tehnikama koje se primjenjuju u analizi organskih tvari.
  • Objasniti značenje genetičke poruke i opisati osnovne biokemijske procese njenog prenošenja i sinteze proteina.