You are here

Tloznanstvo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Predvidjeti utjecaj fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tla na njegov proizvodni potencijal i plodnost.
  • Preporučiti mjere popravka tla za unapređenje proizvodnje mediteranskih kultura.
  • Provesti terenska istraživanja i uzeti uzorke tla za provedbu laboratorijskih analiza.
  • Preporučiti gnojidbu na osnovu kemijske analize tla određene proizvodne površine.
  • Vrednovati tlo za poljoprivredu proizvodnju mediteranskih kultura.