You are here

Zaštita bilja I

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Determinirati pojam zaštite bilja.
  • Definirati pristup i sustave zaštite bilja (integrirane i ekološki prihvatljive zaštite bilja).
  • Poznavati sredstva za zaštitu bilja.
  • Definirati metode i mjere primjene sredstava za zaštitu bilja.
  • Preporučiti metode i mjere zaštite mediteranskih kultura od štetočinja (štetnici, biljne bolesti i korovi).
  • Ocijeniti utjecaj primjene mjera zaštite na čovjeka, životinje i okoliš.