You are here

Strojevi u poljoprivredi

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati dijelove traktora i preporučiti odgovarajući model traktora za poljoprivrednu proizvodnju.
  • Opisati i preporučiti strojeve za uređenje zemljišta, gnojidbu, pripremu za sjetvu i sadnju.
  • Interpretirati metode za primjenu pesticide u poljoprivrednoj proizvodnji.
  • Opisati strojeve u vinogradarstvu i vinarstvu.
  • Opisati i odabrati opremu za proizvodnju, berbu i preradu  najvažnijih mediteranskih kultura.