You are here

Vinogradarstvo I

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati botaničku pripadnost, podrijetlo i rasprostranjenost vinove loze te objasniti važnost pojedinih klimatskih čimbenika, tla i reljefa za uzgoj vinove loze.
  • Opisati i razlikovati morfološki oblik vegetativnih i generativnih organa vinove loze te fenofaze rasta i razvoja vinove loze.
  • Organizirati i provesti različite načine reza u zrelo vinove loze. 
  • Odrediti potrebne količine mineralnih i organskih gnojiva za gnojidbu vinograda i količine vode za navodnjavanje te odrediti adekvatan način održavanja tla u vinogradu.
  • Odabrati odgovarajuću loznu podlogu s obzirom na ekološke uvjete uzgoja i agronomske karakteristike podloga te opisati karakteristike raznih podloga za vinovu lozu.
  • Opisati karakteristike vinogradarskih regija i podregija Republike Hrvatske te prepoznati i ampelografski opisati vinske i stolne sorte vinove loze.