You are here

Tržište u poljoprivredi

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati i opisati poslovne koncepcije.
  • Objasniti  ključne sastavnice marketing koncepcije.
  • Objasniti elemente marketing plana.
  • Analizirati i interpretirati podatke o tržištu dostupne iz sekundarnih izvora podataka.
  • Interpretirati primjenu marketing miksa.
  • Provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja tržišta poljoprivrednih proizvoda.