You are here

Talijanski jezik IV

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Koristiti stručnu terminologiju na talijanskom jeziku u stručnom kontekstu.
  • Usporediti stručnu terminologiju na talijanskom i hrvatskom jeziku koristeći specijalizirane rječnike.
  • Argumentirati u vezi s temom iz struke.
  • Sastaviti brošuru o stručnoj temi.
  • Prezentirati stručnu temu.
  • Koristiti pridjeve u stručnom kontekstu na talijanskom jeziku.
  • Koristiti priloge u stručnom kontekstu na talijanskom jeziku.
  • Koristiti različite vrste pitanja u stručnim raspravama na talijanskom jeziku.