You are here

Osnove pčelarstva

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Valorizirati mogućnosti komercijalnog korištenja pčela, pojedine pčelinje proizvode i načine njihovog dobivanja.
  • Analizirati primjenu selekcije u pčelarstvu, svojstva naše sive pčele i razloge za pčelarenje upravo ovom rasom pčela.
  • Identificirati simptome pčelinjih bolesti i načine njihovog tretiranja.
  • Analizirati suvremene metode uzgoja matica i različite vidove pčelarske proizvodnje ovisno o krajnjem. proizvodu kojeg se želi dobiti.
  • Procijeniti mogućnosti povećavanja rentabilnosti pčelarstva korištenjem suvremenih metoda pčelarenja.