You are here

Razvoj Veleučilišta

Veleučilište u Rijeci osnovano je temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske davne 1998. Tijekom dosadašnjeg djelovanja Veleučilište u Rijeci izraslo je u moderno visoko učilište s razvijenim studijskim programima namijenjenim i osmišljenim u skladu s potrebama koje za visokostručnim kadrovima karakteriziraju našu regiju.

U tu svrhu danas izvodi devet stručnih studija i pet specijalističkih diplomskih stručnih studija kojima je najvažniji cilj osposobljavanje studenata za brzo uključivanje u radne procese. Studiji se izvode u sjedištu Veleučilišta u Rijeci i na tri vanjske lokacije u susjednim županijama.

Veleučilište radi kontinuirano na usavršavanju svojih programa, ali i na razvoju novih sukladno zahtjevima okruženja. Pritom je od 2005. godine provedena uspješna transformacija studijskih programa sukladno zahtjevima Bolonjske deklaracije prema modelu 3+2. Postiže visoke rezultate u obrazovanju, zahvaljujući do sada stvorenim dobrim uvjetima djelovanja Veleučilišta i lokalnih poslodavaca i poduzeća, o čemu svjedoče podaci o brzom zapošljavanju naših diplomanata.

Potvrdu visoke razine kvalitete djelovanja Veleučilište je dobilo i temeljem vanjskog vrednovanja koje je tijekom 2009. godine provelo međunarodno Stručno povjerenstvo za ocjenu Veleučilišta u Rijeci. Provedeno je temeljito vrednovanje ukupnog djelovanja Veleučilišta, a rezultati prezentirani u detaljnom Izvješću Stručnog povjerenstva, koje sadrži i visoku završnu ocjenu pojedinih područja djelovanja.

Osiguravanje kvalitete na Veleučilištu temelji se na Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (standardi ESG-a) te na standardima norme ISO 9001:2015 (Upravljanje kvalitetom) i ISO 22301:2012 (Upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Tijekom 2012. provedena je vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete, čiji je cilj bio utvrditi učinkovitost i stupanj razvijenosti sustava osiguravanja kvalitete na Veleučilištu. Na temelju Izvješća Povjerenstva za vanjsku neovisnu prosudbu Agencija za znanost i visoko obrazovanje izdala je Veleučilištu certifikat za razvijenu razinu spomenuta sustava.

Suvremeni i međunarodno usporedivi programi, osigurani prostori i suvremena oprema, kompetentno i motivirano nastavno osoblje, djelotvoran organizacijski ustroj i sustav upravljanja, motivirani studenti i uspostavljeni sustav praćenja kvalitete nastave, kao i suradnja s gospodarstvom te domaćim i inozemnim visokoškolskim ustanovama, temelj su uspješnosti daljnjeg razvoja Veleučilišta.