You are here

Prerada maslina

Ishodi učenja: 
  • Usvojiti temeljne karakteristike sirovine.
  • Razlikovati maslinova ulja prema kategorijama kakvoće.
  • Usvojiti postupke ekstrakcije ulja.
  • Utvrditi izvore nastajanja, vrstu i zbrinjavanje otpada.
  • Razlikovati postupke proizvodnje stolnih maslina i usvojiti načine finalizacije proizvoda.