You are here

Ekonomika poljoprivrednog gospodarstva

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Determinirati temeljne pojmove iz područja mikroekonomike u poljoprivredi.
  • Analizirati krivulju ponude i krivulju potražnje i utvrditi osnovne čimbenike koji djeluju na tržištu ponude i potražnje.
  • Utvrditi i vrednovati osnovna i obrtna sredstva na gospodarstvu koje se bavi hortikulturnom proizvodnjom.
  • Analizirati i vrednovati osnovne vrste troškova i prihoda u proizvodnji povrća i maslina
  • Izraditi kalkulaciju cijene koštanja maslinovog ulja.
  • Utvrditi financijski rezultat i uspješnost poslovanja mediteranskog gospodarstva putem pokazatelja proizvodnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti.