You are here

3. godina

 V. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
26 Ekonomika informacijskih sustava 2 1 - - 4 1
27 Objektno orijentirane tehnologije II 2 - 3 - 6 1
28 Razvoj Web aplikacija 2 - 2 - 5 1
29 Programiranje – praktikum 1 - 3 - 5 1
  Izborni predmet B 2 - 2 - 5 1
  Izborni predmet C 2 - 2 - 5 1
30 Računovodstveni informacijski sustavi            
31 Informacijski sustav proizvodnje            
32 Informacijski sustav za potporu upravljanju i odlučivanju            
37 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 11 1 12 - 30 6

Napomena: Student bira dva izborna kolegija između kolegija 30, 31, 32 i 37.

 VI. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
33 Semestralna stručna praksa - - - (x) 13 -
34 Završni rad - - (x) - 17 1
  Ukupno u semestru - - (x) (x) 30 1

 

Završetkom stručnog studija informatike studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) informatike

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) informatike

Kratica:        bacc. inf.