You are here

Uređivanje krajobraza

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Identificirati pojmove i prepoznati osnovne elemente krajobraza.
  • Prepoznati načine oblikovanja krajobraza  biljem s osvrtom na povijesni razvoj i izraditi te interpretirati idejni plan oblikovanja.
  • Razlikovati te naučiti odabrati i prepoznati ukrasne mediteranske biljne vrste za različita staništa i različite namjene u prostoru.
  • Identificirati potrebu biljnih vrsta za vodom, definirati i grupirati bilje te ga vrednovati i prepoznati u odnosu na ekološki ambijent i potrebnu agrotehniku.
  • Razlikovati različite načine razmnožavanja i sadnje te prepoznavati ukrasno bilje.