You are here

Ruralni oblici turizma

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati i pravilno interpretirati pojam ruralnog turizma i njegovih oblika.
  • Uočiti i opisati turističke aktivnosti na ruralnom prostoru.
  • Izraditi ocjenu atraktivnosti  lokacije i objekta RT prema kriterijima izvornosti i ambijentalnosti.
  • Kreirati promidžbeni plan za objekt i destinaciju RT.
  • Planirati prodaju usluga i proizvoda u RT.