You are here

Analiza poslovanja

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati pojam i cilj analize poslovanja poduzeća.
  • Definirati osnovne ulazne i izlazne komponente poduzeća promatranog kao sustav.
  • Definirati i pripremiti podlogu za analizu, temeljne elemente financijskog poslovanja.
  • Analizirati poljoprivredno poduzeće po elementima bitnim za poslovanje: obrtna i osnovna sredstva, financiranje i solventnost, radna snaga, tržište, financijski rezultat.
  • Izvršiti analizu produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti.
  • Interpretirati i iskoristiti rezultate analize pri donošenju poslovnoh odluka.