You are here

Poslovna matematika

Studiji

Ishodi učenja: 
  •  Primijeniti osnove matematičke analize na funkciju jedne varijable.
  •  Rješiti zadatke iz osnova financijske matematike.
  •  Riješiti zadatke iz osnova linearne algebre. 
  • Objasniti pojmove iz osnova matematičke analize, osnova financijske matematike i osnova linearne algebre.