You are here

Logički elementi informacija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Prepoznati i analizirati logičke oblike misli i logičke operatore (pojam, sud, zaključak)
  • Izgraditi kategoričke, hipotetičke i disjunktivne silogizme
  • Izgraditi istinitosne tablice složenih logičkih oblika (sud, par sudova, zaključak)
  • Analizirati i prevoditi složene iskaze standardnog jezika na jezik iskazne logike
  • ​Provjeriti istinitosnu vrijednost logičkih oblika pomoću metoda istinitosnih tablica i reduction ad absurdum