You are here

HODOGRAM PISANJA I PRIJAVE ZAVRŠNOG I SPECIJALISTIČKOG ZAVRŠNOG RADA NA VELEUČILIŠTU U RIJECI


U nastavku donosimo Upute s kratkim opisima svake faze odabira mentora i teme te izrade i prijave obrane završnih/specijalističkih završnih radova na Veleučilištu u Rijeci u akademskoj 2021./2022. godini.

Privitak: Hodogram pisanja i prijave završnih-specijalističkih završnih ra 238.78 kb