You are here

Specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo

 

1.      godina studija  –  I. semestar

Broj prog.

Kolegiji

Sati tjedno

ECTS bodova

Ispita

P

S

V

Pr

1

Upravljanje financijama

2

 

2

 

6

1

2

Poslovna analiza i kontrola

2

 

2

 

6

1

3

Poduzetničke vještine

1

 

3

 

5

1

4

Organizacijsko ponašanje

1

2

 

 

5

1

5

Strategijsko upravljanje

2

 

2

 

5

1

6

Metodika stručnog i znanstvenog rada

1

2

 

 

3

1

 

Ukupno u semestru

9

4

9

-

30

6

   Napomena:  P – predavanja,  S – seminari,  V – vježbe,  Pr – praktikum

 

1.      godina studija  –  II. semestar 

Broj prog.

Kolegiji

Sati tjedno

ECTS bodova

Ispita

P

S

V

Pr

7

Menadžment

2

 

2

 

6

1

8

Kvantitativne metode za poduzetnike

2

 

2

 

6

1

9

Menadžersko računovodstvo

2

 

2

 

5

1

10

Upravljanje marketingom

2

 

2

 

5

1

11

Prezentacijske vještine

1

 

2

 

4

1

12

Upravljanje nabavom

2

 

1

 

4

1

 

Ukupno u semestru

11

0

11

-

30

6

 

 2. godina studija  –  III. semestar 

Broj prog.

Kolegiji

Sati tjedno

ECTS bodova

Ispita

P

S

V

Pr

13

Upravljanje projektima

2

 

2

 

5

1

14

Upravljanje logističkim procesima

2

 

1

 

5

1

15

Upravljanje prodajom

2

 

1

 

5

1

*

Izborni kolegij I

2

 

2

 

5

1

*

Izborni kolegij II

2

 

2

 

5

1

*

Izborni kolegij III

2

 

2

 

5

1

 

Ukupno u semestru

12

0

10

-

30

    6

  *  Student pojedinog usmjerenja upisuje tri izborna predmeta od sljedećih: 

Broj progr.
Kolegiji
16
Međunarodno okruženje i poslovno pravo
17
Financijska tržišta
18
Inovacije i poduzetništvo
19
Upravljački IS
20
Sociologija poduzetništva
  Automatizacija uredskog poslovanja
  Informacijski sustav za potporu odlučivanju

 

2.   godina studija  –  IV. semestar

Broj progr.

Kolegiji

Sati tjedno

ECTS bodova

Ispita

P

S

V

Pr

21

Specijalistička praksa

-

 -

-

(x)

15

-

22

Specijalistički završni rad

-

-

(x)

-

15

1

 

Ukupno u semestru

-

-

(x)

(x)

30

1

  Tijekom studija student upisuje ukupno  990  sati raznih oblika nastave, a ispunjavanjem svih studijskih obveza stječe ukupno 120 ECTS bodova.

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Poduzetništvo studenti stječu naziv:

Stručni specijalist poduzetništva

odnosno

Stručna specijalistica poduzetništva

Kratica:        struč. spec. oec.