You are here

Upravljanje projektima

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi značajke projekta, programa, portfelja i projektnog menadžmenta.
  • Opisati povezanost strategije, promjena i organizacijske kulture s projektima.
  • Analizirati različite interesno-utjecajne skupine i/ili pojedince.
  • Izraditi i prezentirati projektni plan nakon selekcije predloženih projekata.
  • Primijeniti tehnike mrežnog planiranja.
  • Preporučiti način implementacije i kontrole te zaključivanja projekata u organizaciji.