You are here

Sociologija poduzetništva

Ishodi učenja: 
  • Prepoznati i analizirati odnos organizacije društva i ekonomskog razvoja.
  • Identificirati društveno-ekonomske odnose, pojave i procese.
  • Analizirati značaj interesa za društveno-ekonomska pitanja i probleme.
  • Analizirati utjecaj društveno-ekonomskog položaja, uloge i statusa.
  • Prepoznati debatu kao tehniku razumijevanja društvenih i ekonomskih odnosa.