You are here

Osnove računovodstva

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati pojam, funkciju, svrhu i cilj računovodstva
  • Definirati elemente računovodstvenog informacijskog sustava i knjigovodstvo kao jedan od elemenata toga sustava 
  • Definirati imovinu, kapital, obveze, rashode, prihode i financijski rezultat poslovanja
  • Evidentirati poslovne promjene u sustavu dvojnoga knjigovodstva sukladno temeljnim pravilima knjiženja
  • Rangirati pojmove prihoda i rashoda u odnosu na njima srodne pojmove - primitak, učinak, izdatak, utrošak, trošak
  • Interpretirati računovodstvene informacije te osmisliti rješenja u cilju poboljšanja poslovanja i povećanja dobiti.