You are here

Grafika, tekst, multimedija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Analizirati osnovne arhitekture grafičkih sustava i multimedije.
  • Objasniti smjernice kreiranja kvalitetnih grafičkih elemenata.
  • Odabrati optimalan tip grafike obzirom na svrhu grafičkog proizvoda.
  • Izraditi tematski definiranu prezentaciju uz primjenu multimedijskih elemenata.
  • Primijeniti osnovne tehnike obrade slika kroz kreiranje grafičkog proizvoda u odabranom alatu.