You are here

Sustav i informacija

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati prijenos informacije kroz Shannonov komunikacijski sustav.
  • Primijeniti osnovne mjere za količinu informacije.
  • Razlikovati vrste kanala i izvora informacija, vrste kodova i postupke kodiranja informacije.
  • Definirati sustav kroz njegov sastav, svojstva i zakonitosti, te opravdati uporabu sistemskog pristupa.
  • Utvrditi utjecaj kibernetike i usporediti načine upravljanja sustavima.