You are here

Sklopovlje računala

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati osnovnu arhitekturu računala.
  • Prepoznati sklopovlje na matičnoj ploči, te interpretirati njihovu međuzavisnost.
  • Objasniti kako se procesor povezuje s memorijom i ulazno-izlaznim jedinicama.
  • Razlikovati uloge glavnih komponenata računala uključujući procesor, memoriju, sabirnice i ulazno-izlazne uređaje.
  • Rastaviti i sastaviti računalo.
  • Pratiti razvoj novih tehnologija i najnovijeg sklopovlja.