You are here

Osnove menadžmenta

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Argumentirati povezanost razina i djelokruga menadžmenta s ulogama i vještinama menadžera.
  • Obrazložiti različite vrste planiranja i tehnike odlučivanja.
  • Nacrtati i komentirati pojedine vrste organizacijskih struktura.
  • Osmisliti pojedine elemente upravljanja ljudskim potencijalima.
  • Kritički prosuđivati različite teorije motivacije i stilove vodstva.
  • Opisati proces i metode kontrole.
  • Istražiti i prezentirati specifične teme iz područja menadžmenta.