You are here

Modeliranje podataka i procesa

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti pojmove vezane uz modeliranje podataka i procesa.
  • Objasniti koncepte EVA modela podataka i relacijskog modela podataka te objasniti primjenu relacijskih operatora u relacijskom modelu.
  • Opisati postupke izrade modela podataka.
  • Nacrtati i objasniti konceptualni model podataka po metodi entiteti-veze (EVA model podataka).
  • Razlikovati koncepte EVA modela podataka i Relacijskog modela podataka (RM), opisati pravila i provesti transformaciju EVA u RM.
  • Objasniti razloge normalizacije i konstruirati normalizirani relacijski model.
  • Opisati koncepte i strukturu dekompozicije poslovnih procesa i dijagrama toka podataka.
  • Nacrtati i objasniti dijagram dekompozicije procesa i dijagrame tokova podataka poslovnog sustava.