You are here

Programiranje

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati i interpretirati rad rekurzivne funkcije.
  • Izraditi objektno-orjentirane aplikacije koje uključuju više klasa, rad s osnovnim statičkim i dinamičkim stukturama podataka, uključujući vezane liste, rad s datotekama.
  • Dobiti uvod u napredne tehnike programiranja i objektno modeliranje tehnikom UML.
  • Objasniti osnovne koncepte objektno-orjentiranog programiranja (enkapsulacija, skrivanje podataka, nasljeđivanje i polimorfizam)
  • Primjenjivati osnovne koncepte objektno-orjentiranog programiranja (enkapsulacija, skrivanje podataka, nasljeđivanje i polimorfizam)