You are here

Razvoj informacijskih sustava

Studiji

Ishodi učenja: 
  • primijeniti metodu dijagrama toka podataka u fazi analize informacijskog sustava.
  • primijeniti metodu entiteti-veze-atributi i metodu za modeliranje arhitekture programskog proizvoda u fazi dizajna informacijskog sustava.
  • izraditi informacijski sustav temeljen na modelima iz faze analize i dizajna.
  • sastaviti projektnu dokumentaciju razvoja informacijskog sustava.
  • izraditi komercijalnu prezentaciju rezultata razvoja informacijskog sustava.