You are here

Sustavi baza podataka

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati konstrukte konceptaulnog, logičkog i fizičkog modela podataka.
  • Opisati fizičku strukturu baze podataka i objasniti različitosti tradicionalne datotečne organizacije i DBMS organizacije baze podataka.
  • Konstruirati normalizirani model podataka, i koristiti SQL za izradu sheme baze podataka.
  • Koristiti SQL za manipulaciju s podacima i strukturom u bazi podataka.
  • Objasniti postupak i razlikovati korake razvoja baze podataka.
  • Istražiti neke ponuđene specifične mogućnosti i primjene sustava baza podataka, te prezentirati rezultate istraživačkog učenja.