You are here

Specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu

Usmjerenja: sigurnost na radu u industriji, zaštita od požara, opća sigurnost

 

1. godina studija – I. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Upravni postupak 2 2 - - 6 1
2 Alarmni sustavi u funkciji sigurnosti 2 1 1 - 6 1
3 Marketing u sigurnosti 2 2 - - 6 1
4 Tehnologija zaštite osoba i imovine 2 - 2 - 6 1
5 Ispitivanje radnog okoliša 2 - 2 - 6 1
  Ukupno u semestru 10 5 5 - 30 5

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum

1. godina studija – II. semestar (zajednički sadržaji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
6 Procjena rizika i planiranje zaštite 2 - 2 - 6 1
7 Gospodarenje otpadom 2 1 1 - 6 1
8 Upravljanje sigurnošću 2 1 1 - 6 1
9 Medunarodno pravo, sigurnost i zaštita zdravlja 2 2 - - 6 1
10 Integralni sustav upravljanja kvalitetom 2 2 - - 6 1
  Ukupno u semestru 10 6 4 - 30 5

 

 

2. godina studija – III. semestar (Sigurnost na radu u industriji)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
11 Menadžment u sigurnosti 2 - 1 - 5 1
12 Procjena i upravljanje zaštitom od požara 2 - 2 - 5 1
  *Obrazovanje odraslih 2 - 1 - 5 1
  Posebni            
13 Sigurnost informacijskih sustava 2 - 2 - 5 1
14 Sigurnost u planiranju proizvodnih sustava 2 - 1 - 5 1
15 *Kontrola kvalitete 2 - 1 - 5 1
16 Industrijska ekologija 2 1 1 - 5 1
  Ukupno u semestru 12 1 8 - 30 6

 * - izborni kolegiji

2. godina studija – III. semestar (Zaštita od požara)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
11 Menadžment u sigurnosti 2 - 1 - 5 1
12 Procjena i upravljanje zaštitom od požara 2 - 2 - 5 1
  *Obrazovanje odraslih 2 - 1 - 5 1
  Posebni            
17 Zaštita od požara u prometu 2 1 1 - 5 1
18 *Preventiva požara u industriji 2 - 1 - 5 1
19 Upravljanje rizicima u industriji opasnih tvari 2 1 1 - 5 1
20 Zapovijedanje i rukovođenje intervencijama 2 - 1 - 5 1
  Ukupno u semestru 12 2 7 - 30 6

  * - izborni kolegiji

2. godina studija – III. semestar (Opća sigurnost)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
11 Menadžment u sigurnosti 2 - 1 - 5 1
12 Procjena i upravljanje zaštitom od požara 2 - 2 - 5 1
  *Obrazovanje odraslih 2 - 1 - 5 1
  Posebni            
13 Sigurnost informacijskih sustava 2 - 2 - 5 1
25 *Procjena ugroženosti i organizacija sigurnosti u turizmu 2 - 1 - 5 1
26 Ekologija mora i priobalja 2 1 1 - 5 1
27 Zaštita od terorizma 2 - 1 - 5 1
  Ukupno u semestru 12 1 8 - 30 6

  * - izborni kolegiji

2. godina studija – IV. semestar (Svi)

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
28 Specijalistička stručna praksa * - - - x 15 -
29 Specijalistički završni rad - - x - 15 1
  Ukupno u semestru - - (x) (x) 30 1

* Specijalistička stručna praksa u trajanju 260 sati.

Tijekom studija studenti upisuju ukupno 915 sati raznih oblika nastave, a ispunjavanjem svih studijskih obveza stječu ukupno 120 ECTS bodova.

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Sigurnost na radu studenti stječu naziv:

Stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite

odnosno

Stručna specijalistica inženjerka sigurnosti i zaštite

Kratica:        struč. spec. ing. sec.