You are here

MARKETING U SIGURNOSTI

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti i razlikovati, na osnovu  temeljnih pojmova i orijentacije marketinga, postupke i procese za implementaciju i ocjen umarketing koncepcije u poslovanju tržišnih subjekata iz područja sigurnosti na radu.
  • Prepoznati promjene u mikro I makro marketing okruženju te ocijeniti njihov utjecaj na konkretne gospodarskes ubjekte.
  • Interpretirati marketing miks proizvodnog, cjenovnog, distribucijskog i promocijskog pristupa u nastupu konkretnog  poduzeća iz područja sigurnosti na tržištu.
  • Obrazložiti suradnicima svoje zaključke, znanja I argumente o različitim mogućnostima rješavanja problema iz područja marketinga u sigurnosti te predložiti najpovoljniju opciju sa stajališta promatranog subjekta.
  • Objasniti značaj društveno odgovornog ponašanja poslovnih subjekata u funkciji sigurnosti i zadovoljstva potrošača.