You are here

PROCJENA RIZIKA I PLANIRANJE ZAŠTITE

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati temeljne pojmove u procjeni rizika na temelju zakonske regulative.
  • Primijeniti metodologiju procjene rizika na radnom mjestu.
  • Predložiti načine upravljanja rizicima.
  • Procijeniti postojeće stanje sigurnosti i zaštite na radu s obzirom na primjenu mjera na radnom mjestu
  • Procijeniti hazardne situacije za izradu dokumentacije potrebne za analizu sigurnosti radnog mjesta s obzirom na utvrđene rizike.