You are here

Objektno orijentirane tehnologije I.

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati proces planiranja i izgradnje softvera s aspekta objektno orijentiranog pristupa.
  • Primijeniti osnovne koncepte objektno orijentiranog programiranja.
  • Dizajnirati aplikaciju korištenjem objektno orijentiranog pristupa.
  • Implementirati aplikaciju u objektnom programskom jeziku temeljem danog zadatka.
  • Kreirati aplikaciju s unosom i prikazom podataka, korištenjem objektno orijentiranog pristupa.