You are here

INTEGRALNI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati pojmove kontrole kvalitete, osiguranja kvalitete i upravljanja kvalitetom.
  • Analizirati pojmove normi, normizacije u svijetu i u Hrvatskoj.
  • Razlikovati važnije norme: OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO 22301, ISO 50001, ISO 27001, ISO 31000.
  • Primijeniti normu ISO 9001:2015.