You are here

PROCJENA I UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OD POŽARA

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati strukturnu povezanost u zakonskoj regulativi između zaštite od požara i zaštite na radu.
  • Primijeniti priznate metode za izradu Procjene ugroženosti iz područja zaštite od požara.
  • Procijeniti ugroženost i i izraditi planove zaštite od požara.
  • Utvrditi postojeće stanje u smislu požarnih opasnosti i mjera zaštite od požara.
  • Izabrati operativne postupke i utvrditi taktička rješenja intervencija gašenja, spašavanja i akcidenata.