You are here

KONTROLA KVALITETE

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Obrazložiti implementaciju sustava kvalitete kroz povijest nastanka postupnog uvođenja kvalitete u proces rada
  • Razlikovati pojmove procesa, osiguranja i kontrole kvalitete.
  • Demonstrirati ulogu kontrole kvalitete u sustavu osiguranja kvalitete kroz cijeli proces kontrole kvalitete.
  • Opisati audit sustava kvalitete.